Nhiệm vụ phá cấp
Cập nhật : 05-06-2017

HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ PHÁ CẤP   Ở mỗi mốc cấp độ 70 , 80 , 90 , 100 , ..., lên đến 150 đều sẽ xuất hiện giới hạn khiến các đại hiệp không thể tiếp tục tăng cấp độ cao hơn. Các vị đại hiệp buộc phải hoàn thành nhiệm vụ ‘ Phá Cấp ’ để đột...

Chat với chúng tôi