KHAI MỞ MÁY CHỦ S11 - THIÊN SƠN
Cập nhật : 18-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ S11 - THIÊN SƠN  Thời Gian : 10:00 Ngày 24/06/2017  Server 11 Thiên Sơn sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc Nhi...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S10 - DƯỢC SƠN
Cập nhật : 18-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ S10 - DƯỢC SƠN  Thời Gian : 10:00 Ngày 21/06/2017  Server 10 Dược Sơn sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc Nhi sẽ...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S9 - VU SƠN
Cập nhật : 18-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ S9 - VU SƠN  Thời Gian : 10:00 Ngày 18/06/2017  Server 9 Vu Sơn sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc Nhi sẽ thông báo...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S8 - KỲ SƠN
Cập nhật : 18-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ S8 - KỲ SƠN  Thời Gian : 10:00 Ngày 15/06/2017  Server 8 Kỳ Sơn sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc Nhi sẽ thông...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S7 - PHẬT SƠN
Cập nhật : 18-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ S7 - PHẬT SƠN  Thời Gian : 10:00 Ngày 12/06/2017  Server 7 Phật Sơn sẽ chính thức khai mở lúc 10h sáng ngày mai, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S6 - TUNG SƠN
Cập nhật : 18-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ S6 - TUNG SƠN .  Thời Gian : 10:00 Ngày 07/06/2017   Server 6 Tung Sơn sẽ chính thức khai mở lúc 10h sáng ngày mai, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào ?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp :...

KHAI MỞ S5 - HÀNH SƠN
Cập nhật : 05-06-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ 5 - HÀNH SƠN   Thời Gian: 10:00 Ngày 04/06/2017  Server 5 Hành Sơn sẽ chính thức khai mở lúc 10h sáng 01/06, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào ?  Ngọc Nhi sẽ thông báo đến các vị đại hiệp...

KHAI MỞ S4 - HẰNG SƠN
Cập nhật : 05-06-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ 4 - HẰNG SƠN       Thời Gian: 10:00 Ngày 01/06/2017  Server 4 Hằng Sơn sẽ chính thức khai mở lúc 10h sáng 01/06, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào ?  Ngọc Nhi sẽ thông báo đến các vị đại...

KHAI MỞ S3 - THÁI SƠN
Cập nhật : 05-06-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ 3 - THÁI SƠN Thời Gian: 10:00 Ngày 29/05/2017  Server 3 Thái Sơn sẽ chính thức khai mở lúc 10h sáng ngày mai, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào ?  Ngọc Nhi sẽ thông báo đến các vị đại hiệp thời...

Phúc Lợi Server Mới
Cập nhật : 05-06-2017

PHÚC LỢI SERVER MỚI Mỗi sv mới khi khai mở đều được hưởng tất cả những phúc lợi này, rất lợi ích nhé các đại hiệp <3 1. Phúc Lợi Trang Bị: Bước 1: Chọn biểu tượng "Phúc Lợi" Bước 2: Chọn "Quỹ Server mới" sau đó chọn...

Chat với chúng tôi