KHAI MỞ MÁY CHỦ S14 - THÀNH SƠN
Cập nhật : 18-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ S14 - THÀNH SƠN   Thời Gian : 09:30 Ngày 03/07/2017  Server 14 Thành Sơn sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp...

KHAI MỞ MÁY CHỦ 13 - KIM SƠN
Cập nhật : 18-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ 13 - KIM SƠN  Thời Gian : 09:30 Ngày 30/06/2017  Server 13 Kim Sơn sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc Nhi sẽ thông...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S12 - TUYẾT SƠN
Cập nhật : 18-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ S12 - TUYẾT SƠN  Thời Gian : 09:30 Ngày 27/06/2017  Server 12 Tuyết Sơn sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc Nhi sẽ...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S11 - THIÊN SƠN
Cập nhật : 18-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ S11 - THIÊN SƠN  Thời Gian : 10:00 Ngày 24/06/2017  Server 11 Thiên Sơn sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc Nhi...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S10 - DƯỢC SƠN
Cập nhật : 18-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ S10 - DƯỢC SƠN  Thời Gian : 10:00 Ngày 21/06/2017  Server 10 Dược Sơn sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc Nhi sẽ...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S9 - VU SƠN
Cập nhật : 18-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ S9 - VU SƠN  Thời Gian : 10:00 Ngày 18/06/2017  Server 9 Vu Sơn sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc Nhi sẽ thông báo...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S8 - KỲ SƠN
Cập nhật : 18-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ S8 - KỲ SƠN  Thời Gian : 10:00 Ngày 15/06/2017  Server 8 Kỳ Sơn sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc Nhi sẽ thông...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S7 - PHẬT SƠN
Cập nhật : 18-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ S7 - PHẬT SƠN  Thời Gian : 10:00 Ngày 12/06/2017  Server 7 Phật Sơn sẽ chính thức khai mở lúc 10h sáng ngày mai, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S6 - TUNG SƠN
Cập nhật : 18-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ S6 - TUNG SƠN .  Thời Gian : 10:00 Ngày 07/06/2017   Server 6 Tung Sơn sẽ chính thức khai mở lúc 10h sáng ngày mai, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào ?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp :...

KHAI MỞ S5 - HÀNH SƠN
Cập nhật : 05-06-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ 5 - HÀNH SƠN   Thời Gian: 10:00 Ngày 04/06/2017  Server 5 Hành Sơn sẽ chính thức khai mở lúc 10h sáng 01/06, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào ?  Ngọc Nhi sẽ thông báo đến các vị đại hiệp...

Chat với chúng tôi