Thông báo gọp máy chủ
Cập nhật : 25-07-2017

⚜️⚜️⚜️ Thông Báo Liên Thông Server ⚜️⚜️⚜️ Ngọc Nhi xin thông báo đến quý đại hiệp về quy trình liên thông server đầu tiên :* :* :* Thời gian dự kiến : Từ 8:00 - 12:00 ngày 26/07   S3 - Thái Sơn liên thông với...

KHAI MỞ MÁY CHỦ 19 - LONG GIANG
Cập nhật : 24-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ 19 - LONG GIANG   Thời Gian : 09:30 Ngày 21/07/2017  Server 19 Long Giang sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc Nhi sẽ...

KHAI MỞ MÁY CHỦ 18 - CỬU GIANG
Cập nhật : 20-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ 18 - CỬU GIANG   Thời Gian : 09:30 Ngày 17/07/2017  Server 18 Cửu Giang sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc Nhi sẽ...

Bảo Trì Định kỳ - Hằng tuần
Cập nhật : 19-07-2017

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ TẤT CẢ MÁY CHỦ  "Nhầm đảm bảo sử ỗn định đường truyền & khắc phục các lỗi. Đội ngũ điều hành Kiếm Hiệp Truyền Kỳ sẽ thực hiện bảo trì hằng tuần để mang đến các đại hiệp một sân chơi tốt nhất" Thời Gian: Dự kiến 8:00 đến...

KHAI MỞ MÁY CHỦ 17 - TRƯỜNG GIANG
Cập nhật : 18-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ 17 - TRƯỜNG GIANG   Thời Gian : 09:30 Ngày 13/07/2017  Server 17 Trường Sơn sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc Nhi sẽ...

KHAI MỞ MÁY CHỦ 16 - THỤC GIANG
Cập nhật : 18-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ 16 - THỤC GIANG  Thời Gian : 10:00 Ngày 10/07/2017  Server 16 Thục Giang sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc Nhi sẽ thông...

KHAI MỞ MÁY CHỦ 15 - VÂN SƠN 
Cập nhật : 18-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ 15 - VÂN SƠN   Thời Gian : 09:30 Ngày 06/07/2017  Server 15 Vân Sơn sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc Nhi...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S14 - THÀNH SƠN
Cập nhật : 18-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ S14 - THÀNH SƠN   Thời Gian : 09:30 Ngày 03/07/2017  Server 14 Thành Sơn sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp...

KHAI MỞ MÁY CHỦ 13 - KIM SƠN
Cập nhật : 18-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ 13 - KIM SƠN  Thời Gian : 09:30 Ngày 30/06/2017  Server 13 Kim Sơn sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc Nhi sẽ thông...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S12 - TUYẾT SƠN
Cập nhật : 18-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ S12 - TUYẾT SƠN  Thời Gian : 09:30 Ngày 27/06/2017  Server 12 Tuyết Sơn sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc Nhi sẽ...

Chat với chúng tôi