Thông báo gọp máy chủ 20/09
Cập nhật : 18-09-2017

⚜️⚜️ Thông Báo Liên Thông Server ⚜️⚜️  Ngọc Nhi xin thông báo đến quý đại hiệp về quy trình liên thông server tiếp theo :* :* :*  Thời gian dự kiến : Từ 8:00 - 12:00 ngày 20/09   S4 - Hằng Sơn + Cụm S9 - S10 = S4 - Hằng...

KHAI MỞ MÁY CHỦ 27 - VŨ GIANG
Cập nhật : 13-09-2017

   KHAI MỞ MÁY CHỦ S27 - VŨ GIANG    . ♦♦♦ Thời Gian : 10:00 Ngày 13/09/2017 ♦♦♦ .   Server 27 Vũ Giang sắp chính thức khai mở rồi, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào ? :* Code Tân Thủ...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S26 - HÀN GIANG
Cập nhật : 06-09-2017

   KHAI MỞ MÁY CHỦ S26 - HÀN GIANG    ♦♦♦ Thời Gian : 10:00 Ngày 04/09/2017 ♦♦♦   Server 26 Hàn Giang sẽ chính thức khai mở lúc 10h sáng ngày mai, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa...

Thông Báo Liên Thông Server
Cập nhật : 28-08-2017

⚜️⚜️ Thông Báo Liên Thông Server ⚜️⚜️  Ngọc Nhi xin thông báo đến quý đại hiệp về quy trình liên thông server tiếp theo :* :* :*  Thời gian dự kiến : Từ 8:00 - 12:00 ngày 30/08   S13 - Kim Sơn + S14 - Thành Sơn = S13 - Kim...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S25 - CHÂU GIANG
Cập nhật : 24-08-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ S25 - CHÂU GIANG ♦♦♦ Thời Gian : 10:00 Ngày 25/08/2017 ♦♦♦   Server 24 ChâuGiang sẽ chính thức khai mở lúc 10h sáng ngày mai, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào ? :* Code Tân Thủ...

KHAI MỞ MÁY CHỦ 24 - LỆ GIANG
Cập nhật : 17-08-2017

 KHAI MỞ MÁY CHỦ 24 - LỆ GIANG  Thời Gian : 10:00 Ngày 17/08/2017  Server 24 Lệ Giang sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc Nhi sẽ...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S23 - TRIẾT GIANG
Cập nhật : 10-08-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ S23 - TRIẾT GIANG  Thời Gian : 10:00 Ngày 10/08/2017  Server 23 Triết Giang sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc Nhi sẽ...

KHAI MỞ MÁY CHỦ 22- HÀ GIANG
Cập nhật : 07-08-2017

 KHAI MỞ MÁY CHỦ 22- HÀ GIANG   Thời Gian : 10:00 Ngày 05/08/2017  Server 22 Hà Giang sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp...

KHAI MỞ MÁY CHỦ 21 - NGÂN GIANG
Cập nhật : 31-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ 21 - NGÂN GIANG  Thời Gian : 10:00 Ngày 31/07/2017  Server 21 Ngân Giang sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc Nhi...

KHAI MỞ MÁY CHỦ 20 - LINH GIANG
Cập nhật : 26-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ 20 - LINH GIANG  Thời Gian : 1000 Ngày 26/07/2017  Server 20 Linh Giang sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc Nhi sẽ thông...

Chat với chúng tôi