Khai mở máy chủ s29 - Hồng Giang
Cập nhật : 11-10-2017

   KHAI MỞ MÁY CHỦ S29 - HỒNG GIANG  . ♦♦♦ Thời Gian : 10:00 Ngày 10/10/2017 ♦♦♦ .   Server 29 Hồng Giang sẽ chính thức khai mở lúc 10h sáng ngày mai, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào...

Khai mở máy chủ mới s28 - Hoàng Giang
Cập nhật : 09-10-2017

   KHAI MỞ MÁY CHỦ S28 - HOÀNG GIANG     ♦♦♦ Thời Gian : 10:00 Ngày 25/09/2017 ♦♦♦   Server 28 Hoàng Giang sắp chính thức khai mở, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào ? :* Code Tân...

KHTK - Ngọa Long Tranh Bá
Cập nhật : 04-10-2017

 HOT HOT HOT - NGỌA LONG TRANH BÁ  KHTK đã cận kề ngày phiên bản mới - Ngọa Long Tranh Bá cập bến. Cùng nhiều tính năng hấp dẫn mới lạ cũng như hệ thống cánh và đồng hành mới lạ. . Clip giới thiệu phiên...

Thông báo gọp máy chủ 20/09
Cập nhật : 18-09-2017

⚜️⚜️ Thông Báo Liên Thông Server ⚜️⚜️  Ngọc Nhi xin thông báo đến quý đại hiệp về quy trình liên thông server tiếp theo :* :* :*  Thời gian dự kiến : Từ 8:00 - 12:00 ngày 20/09   S4 - Hằng Sơn + Cụm S9 - S10 = S4 - Hằng...

KHAI MỞ MÁY CHỦ 27 - VŨ GIANG
Cập nhật : 13-09-2017

   KHAI MỞ MÁY CHỦ S27 - VŨ GIANG    . ♦♦♦ Thời Gian : 10:00 Ngày 13/09/2017 ♦♦♦ .   Server 27 Vũ Giang sắp chính thức khai mở rồi, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào ? :* Code Tân Thủ...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S26 - HÀN GIANG
Cập nhật : 06-09-2017

   KHAI MỞ MÁY CHỦ S26 - HÀN GIANG    ♦♦♦ Thời Gian : 10:00 Ngày 04/09/2017 ♦♦♦   Server 26 Hàn Giang sẽ chính thức khai mở lúc 10h sáng ngày mai, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa...

Thông Báo Liên Thông Server
Cập nhật : 28-08-2017

⚜️⚜️ Thông Báo Liên Thông Server ⚜️⚜️  Ngọc Nhi xin thông báo đến quý đại hiệp về quy trình liên thông server tiếp theo :* :* :*  Thời gian dự kiến : Từ 8:00 - 12:00 ngày 30/08   S13 - Kim Sơn + S14 - Thành Sơn = S13 - Kim...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S25 - CHÂU GIANG
Cập nhật : 24-08-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ S25 - CHÂU GIANG ♦♦♦ Thời Gian : 10:00 Ngày 25/08/2017 ♦♦♦   Server 24 ChâuGiang sẽ chính thức khai mở lúc 10h sáng ngày mai, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào ? :* Code Tân Thủ...

KHAI MỞ MÁY CHỦ 24 - LỆ GIANG
Cập nhật : 17-08-2017

 KHAI MỞ MÁY CHỦ 24 - LỆ GIANG  Thời Gian : 10:00 Ngày 17/08/2017  Server 24 Lệ Giang sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc Nhi sẽ...

KHAI MỞ MÁY CHỦ S23 - TRIẾT GIANG
Cập nhật : 10-08-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ S23 - TRIẾT GIANG  Thời Gian : 10:00 Ngày 10/08/2017  Server 23 Triết Giang sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?  Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363 Ngọc Nhi sẽ...

Chat với chúng tôi