Khai mở máy chủ s37- Ngân Giang
Cập nhật : 27-01-2018

  KHAI MỞ MÁY CHỦ S37 - NGÂN GIANG   . ♦♦♦ Thời Gian : 10:00 Ngày 27/01/2018 ♦♦♦ . Server 37 Ngân Giang sẽ chính thức khai mở lúc 10h sáng mai ngày 27/01, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào...

Khai mở máy chủ s36- Nhật Giang
Cập nhật : 27-01-2018

  KHAI MỞ MÁY CHỦ S36 - NHẬT GIANG    . ♦♦♦ Thời Gian : 10:00 Ngày 13/01/2018 ♦♦♦ .   Server 36 Nhật Giang sẽ chính thức khai mở lúc 10h sáng mai ngày 30/12, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào...

Khai mở máy chủ s35- Nguyệt Giang
Cập nhật : 27-01-2018

  KHAI MỞ MÁY CHỦ S35 - NGUYỆT GIANG    . ♦♦♦ Thời Gian : 10:00 Ngày 30/12/2017 ♦♦♦ .   Server 35 Nguyệt Giang sẽ chính thức khai mở lúc 10h sáng mai ngày 30/12, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa...

Khai mở máy chủ s34 - Nam Giang
Cập nhật : 07-12-2017

 KHAI MỞ MÁY CHỦ S34 - NAM GIANG     .  Thời Gian : 10:00 Ngày 07/12/2017  .   Server 34 Nam Giang sẽ chính thức khai mở lúc 10h sáng mai ngày 07/12, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào ? :* Code Tân Thủ dành cho...

Chuỗi Sự Kiện Tuần 28
Cập nhật : 30-11-2017

Chuỗi Sự Kiện Tuần 26  Tiêu Tích Lũy Nhận Quà Hấp Dẫn  .  Thời gian : Từ 10:00 - 29/11 Đến 23:59 - 05/12  . Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị đại hiệp tiêu tích lũy đạt mốc sẽ nhận được quà tương ứng. Có cơ hội nhận được nhiều phần thưởng hấp...

Khai Mở Máy Chủ Mới s31 - Đông Giang
Cập nhật : 08-11-2017

Khai Mở Máy Chủ Mới s31 - Đông Giang .  Thời Gian : 10:00 Ngày 30/10/2017  .   Server 31 Đông Giang sẽ chính thức khai mở lúc 10h sáng mai ngày 30/10, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào ? :* Code Tân Thủ dành cho...

Khai mở máy chủ s30 - Thiên Giang
Cập nhật : 20-10-2017

   KHAI MỞ MÁY CHỦ S30 - THIÊN GIANG    .  Thời Gian : 10:00 Ngày 20/10/2017  .   Server 30 Thiên Giang sẽ chính thức khai mở lúc 10h sáng mai ngày 20/10, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào ? :* Code Tân...

Khai mở máy chủ s29 - Hồng Giang
Cập nhật : 11-10-2017

   KHAI MỞ MÁY CHỦ S29 - HỒNG GIANG  . ♦♦♦ Thời Gian : 10:00 Ngày 10/10/2017 ♦♦♦ .   Server 29 Hồng Giang sẽ chính thức khai mở lúc 10h sáng ngày mai, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào...

Khai mở máy chủ mới s28 - Hoàng Giang
Cập nhật : 09-10-2017

   KHAI MỞ MÁY CHỦ S28 - HOÀNG GIANG     ♦♦♦ Thời Gian : 10:00 Ngày 25/09/2017 ♦♦♦   Server 28 Hoàng Giang sắp chính thức khai mở, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào ? :* Code Tân...

KHTK - Ngọa Long Tranh Bá
Cập nhật : 04-10-2017

 HOT HOT HOT - NGỌA LONG TRANH BÁ  KHTK đã cận kề ngày phiên bản mới - Ngọa Long Tranh Bá cập bến. Cùng nhiều tính năng hấp dẫn mới lạ cũng như hệ thống cánh và đồng hành mới lạ. . Clip giới thiệu phiên...

Chat với chúng tôi