Thông Báo Liên Thông Server

Cập nhật : 28-08-2017

⚜️⚜️ Thông Báo Liên Thông Server ⚜️⚜️

 Ngọc Nhi xin thông báo đến quý đại hiệp về quy trình liên thông server tiếp theo :* :* :*

 Thời gian dự kiến : Từ 8:00 - 12:00 ngày 30/08 

 S13 - Kim Sơn + S14 - Thành Sơn = S13 - Kim Sơn
 S15 - Vân Sơn + S16 - Thục Giang = S15 - Vân Sơn

Trong thời gian bảo trì liên thông quý đại hiệp vui lòng thoát game để tránh gặp sự cố khi đang hoạt động phụ bản !

Các server khác Ngọc Nhi sẽ lên thông báo lịch liên thông đến các đại hiệp sau ạ!
 

Chat với chúng tôi