Thông báo gọp máy chủ 20/09

Cập nhật : 18-09-2017

⚜️⚜️ Thông Báo Liên Thông Server ⚜️⚜️

 Ngọc Nhi xin thông báo đến quý đại hiệp về quy trình liên thông server tiếp theo :* :* :*

 Thời gian dự kiến : Từ 8:00 - 12:00 ngày 20/09 

 S4 - Hằng Sơn + Cụm S9 - S10 = S4 - Hằng Sơn
 S21 - Ngân Giang + S22 - Hà Giang = S21 - Ngân Giang

Trong thời gian bắt đầu bảo trì liên thông quý đại hiệp vui lòng thoát game để tránh gặp sự cố khi đang hoạt động phụ bản !

Các server khác Ngọc Nhi sẽ lên thông báo lịch liên thông đến các đại hiệp sau ạ!
 

Chat với chúng tôi