Thông báo gọp máy chủ

Cập nhật : 25-07-2017

⚜️⚜️⚜️ Thông Báo Liên Thông Server ⚜️⚜️⚜️

Ngọc Nhi xin thông báo đến quý đại hiệp về quy trình liên thông server đầu tiên :* :* :*

Thời gian dự kiến : Từ 8:00 - 12:00 ngày 26/07 

 S3 - Thái Sơn liên thông với S6 - Tung Sơn , Máy chủ gọp có tên S3 Thái Sơn 

Trong thời gian bảo trì liên thông quý đại hiệp vui lòng thoát game để tránh gặp sự cố khi đang hoạt động phụ bản !

Các server khác Ngọc Nhi sẽ lên thông báo lịch liên thông đến các đại hiệp sau ạ!

Chat với chúng tôi