CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 112
Cập nhật : 09-07-2019

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 112 Thời gian : 10:00 - 10/07 đến 23:59 - 16/07 CHI TIẾT TẠI MỤC "NẠP" TRONG GAME. ------------------------------------- 【SỰ KIỆN】TIÊU TÍCH LŨY NHẬN QUÀ HẤP DẪN Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị đại hiệp tiêu tích lũy đạt mốc sẽ nhận được quà...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 111
Cập nhật : 02-07-2019

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 111 Thời gian : 10:00 - 03/07 đến 23:59 - 09/07 CHI TIẾT TẠI MỤC "NẠP" TRONG GAME. 【SỰ KIỆN】BÁCH BẢO HẠP CHỈ MỞ DUY NHẤT NGÀY 03/07/2019 ------------------------------------- 【SỰ KIỆN】TIÊU TÍCH LŨY NHẬN QUÀ HẤP DẪN Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 108
Cập nhật : 11-06-2019

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 108 Thời gian : 10:00 - 12/06 đến 23:59 - 18/06 CHI TIẾT TẠI MỤC "NẠP" TRONG GAME. ------------------------------------- 【SỰ KIỆN】TIÊU TÍCH LŨY NHẬN QUÀ HẤP DẪN Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị đại hiệp tiêu tích lũy đạt mốc sẽ nhận được quà...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 107
Cập nhật : 04-06-2019

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 107 Thời gian : 10:00 - 05/06 đến 23:59 - 11/06 CHI TIẾT TẠI MỤC "NẠP" TRONG GAME. 【SỰ KIỆN】BÁCH BẢO HẠP CHỈ MỞ DUY NHẤT NGÀY 05/06/2019 ------------------------------------- 【SỰ KIỆN】TIÊU TÍCH LŨY NHẬN QUÀ HẤP DẪN Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 106
Cập nhật : 29-05-2019

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 106 Thời gian : 10:00 - 29/05 đến 23:59 - 04/06 CHI TIẾT TẠI MỤC "NẠP" TRONG GAME. ------------------------------------- 【SỰ KIỆN】TIÊU TÍCH LŨY NHẬN QUÀ HẤP DẪN Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị đại hiệp tiêu tích lũy đạt mốc sẽ nhận được quà...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 103
Cập nhật : 08-05-2019

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 103 Thời gian : 10:00 - 08/05 đến 23:59 - 14/05 CHI TIẾT TẠI MỤC "NẠP" TRONG GAME. 【SỰ KIỆN】BÁCH BẢO HẠP CHỈ MỞ DUY NHẤT NGÀY 08/05/2019 ------------------------------------- 【SỰ KIỆN】TIÊU TÍCH LŨY NHẬN QUÀ HẤP DẪN Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 101
Cập nhật : 23-04-2019

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 101 Thời gian : 10:00 - 24/04 đến 23:59 - 30/04 CHI TIẾT TẠI MỤC "NẠP" TRONG GAME. 【SỰ KIỆN】BÁCH BẢO HẠP CHỈ MỞ DUY NHẤT NGÀY 24/04/2019 ------------------------------------- 【SỰ KIỆN】TIÊU TÍCH LŨY NHẬN QUÀ HẤP DẪN Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 100
Cập nhật : 16-04-2019

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 100 Thời gian : 10:00 - 17/04 đến 23:59 - 23/04 CHI TIẾT TẠI MỤC "NẠP" TRONG GAME. ------------------------------------- 【SỰ KIỆN】TIÊU TÍCH LŨY NHẬN QUÀ HẤP DẪN Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị đại hiệp tiêu tích lũy đạt mốc sẽ nhận được quà...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 97
Cập nhật : 26-03-2019

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 97 Thời gian : 10:00 - 27/03 đến 23:59 - 02/04 CHI TIẾT TẠI MỤC "NẠP" TRONG GAME. 【SỰ KIỆN】BÁCH BẢO HẠP CHỈ MỞ DUY NHẤT NGÀY 27/03/2019 ------------------------------------- 【SỰ KIỆN】TIÊU TÍCH LŨY NHẬN QUÀ HẤP DẪN Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 96
Cập nhật : 19-03-2019

 CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 96  Thời gian : 10:00 - 20/03 đến 23:59 - 26/03  CHI TIẾT TẠI MỤC "NẠP" TRONG GAME. ------------------------------------- 【SỰ KIỆN】 TIÊU TÍCH LŨY NHẬN QUÀ HẤP DẪN Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị đại hiệp tiêu tích lũy đạt mốc sẽ nhận được...

Chat với chúng tôi