CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 103
Cập nhật : 08-05-2019

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 103 Thời gian : 10:00 - 08/05 đến 23:59 - 14/05 CHI TIẾT TẠI MỤC "NẠP" TRONG GAME. 【SỰ KIỆN】BÁCH BẢO HẠP CHỈ MỞ DUY NHẤT NGÀY 08/05/2019 ------------------------------------- 【SỰ KIỆN】TIÊU TÍCH LŨY NHẬN QUÀ HẤP DẪN Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 101
Cập nhật : 23-04-2019

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 101 Thời gian : 10:00 - 24/04 đến 23:59 - 30/04 CHI TIẾT TẠI MỤC "NẠP" TRONG GAME. 【SỰ KIỆN】BÁCH BẢO HẠP CHỈ MỞ DUY NHẤT NGÀY 24/04/2019 ------------------------------------- 【SỰ KIỆN】TIÊU TÍCH LŨY NHẬN QUÀ HẤP DẪN Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 100
Cập nhật : 16-04-2019

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 100 Thời gian : 10:00 - 17/04 đến 23:59 - 23/04 CHI TIẾT TẠI MỤC "NẠP" TRONG GAME. ------------------------------------- 【SỰ KIỆN】TIÊU TÍCH LŨY NHẬN QUÀ HẤP DẪN Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị đại hiệp tiêu tích lũy đạt mốc sẽ nhận được quà...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 97
Cập nhật : 26-03-2019

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 97 Thời gian : 10:00 - 27/03 đến 23:59 - 02/04 CHI TIẾT TẠI MỤC "NẠP" TRONG GAME. 【SỰ KIỆN】BÁCH BẢO HẠP CHỈ MỞ DUY NHẤT NGÀY 27/03/2019 ------------------------------------- 【SỰ KIỆN】TIÊU TÍCH LŨY NHẬN QUÀ HẤP DẪN Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 96
Cập nhật : 19-03-2019

 CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 96  Thời gian : 10:00 - 20/03 đến 23:59 - 26/03  CHI TIẾT TẠI MỤC "NẠP" TRONG GAME. ------------------------------------- 【SỰ KIỆN】 TIÊU TÍCH LŨY NHẬN QUÀ HẤP DẪN Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị đại hiệp tiêu tích lũy đạt mốc sẽ nhận được...

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 95
Cập nhật : 18-03-2019

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 95 Thời gian : 10:00 - 13/03 đến 23:59 - 19/03 CHI TIẾT TẠI MỤC "NẠP" TRONG GAME. 【SỰ KIỆN】BÁCH BẢO HẠP CHỈ MỞ DUY NHẤT NGÀY 13/03/2019 ------------------------------------- 【SỰ KIỆN】TIÊU TÍCH LŨY NHẬN QUÀ HẤP DẪN Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị...

Chuỗi sự kiện tuần 33
Cập nhật : 27-01-2018

Chuỗi Sự Kiện Tuần 33 Thời gian: 10:00 - 03/01 đến 23:59 - 09/01  _______________o0o_______________  Tiêu Tích Lũy Nhận Quà Hấp Dẫn  . Trong thời gian diễn ra sự kiện, chư vị đại hiệp tiêu tích lũy đạt mốc sẽ nhận được quà tương ứng. Có cơ hội nhận được nhiều...

Chuỗi sự kiện tuần 32
Cập nhật : 27-01-2018

Chuỗi Sự Kiện Tuần 32 Thời gian: 10:00 - 27/12 đến 23:59 - 02/01  _______________o0o_______________  Hoạt Động Đổi Thưởng  . .Trong thời gian diễn ra sự kiện, tham gia hoạt động/ phụ bản ngày có tỷ lệ nhận được vật phẩm sự kiện "Vui Vẻ" dùng để đổi nhiều vật phẩm hấp...

Đua Top Tài Phú
Cập nhật : 26-12-2017

Đua Top Tài Phú  . Thời gian: 10:00 - 20/12 đến 23:59 - 26/12  . Trong thời gian diễn ra sự kiện, Quý đại hiệp nạp đạt top 1, top 2, top 3, và top 4-10 trên toàn hệ thống máy chủ sẽ nhận được phần thưởng tài phú siêu hot gồm đồng hành hiếm và lượng...

Chuỗi sự kiện tuần 31
Cập nhật : 26-12-2017

Chuỗi Sự Kiện Tuần 31 _______________o0o_______________  Hoạt Động Đổi Thưởng  . Thời gian: 10:00 - 20/12 đến 23:59 - 26/12  . Trong thời gian diễn ra sự kiện, tham gia hoạt động/ phụ bản ngày có tỷ lệ nhận được vật phẩm sự kiện "Tất Giáng Sinh" dùng để đổi nhiều...

Chat với chúng tôi