SỰ KIỆN NẠP TÍCH LŨY KNB - 19/07

Cập nhật : 19-07-2017

SỰ KIỆN NẠP TÍCH LŨY KNB

Thời gian: Từ 9:00 - 19/07 Đến 23:59 - 25/07

 Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý đại hiệp nạp tích lũy KNB đạt mốc quy định sẽ nhận được thêm các phần quà cực kỳ hấp dẫn.

 Trong đó, Quà nuôi dưỡng đồng hành mở ngẫu nhiên nhận được một trong các đạo cụ:
                    Hoàn đồng đan - Cao
                    Sách kỹ năng trống- Cao,
                    Quà Tiệm ngộ đan.
                    Quà kỹ năng Đồng Hành- Sơ (gồm: Đồng Hành- Trung, Quy nguyên đan- Cao, Tất ngộ đan).
                                

Chat với chúng tôi