SỰ KIỆN ĐUA TOP TUẦN 1

Cập nhật : 05-06-2017

Sự Kiện 1 : Đua TOP Lực chiến nhận Thần Thú Cam cực phẩm

Thời Gian :  Từ 11:00 ngày 31/05/2017 --- 21:59 ngày 06/06/2017

Nội Dung : 

  • Vào thời gian kết thúc của sự kiện , các đại hiệp đạt TOP LỰC CHIẾN 1 2 3 THẾ GIỚI của server sẽ được nhận thưởng phần quà sau :

 

Sự Kiện 2 : Đua TOP Cấp nhận Vũ Khí Thời Trang cực phẩm

Thời Gian :  Từ 11:00 ngày 31/05/2017 --- 21:59 ngày 06/06/2017

Nội Dung : 

  • Vào thời gian kết thúc của sự kiện , các đại hiệp đạt TOP Cấp 1 2 3 THẾ GIỚI của server sẽ được nhận thưởng phần quà sau :

 

Sự Kiện 3 : Đua TOP Cấp Bang

Thời Gian :  Từ 11:00 ngày 31/05/2017 --- 21:59 ngày 06/06/2017

Nội Dung : 

  • Vào thời gian kết thúc của sự kiện , TOP Cấp Bang Hội 1 2 3 Thế Giới của server sẽ được nhận thưởng phần quà sau :
  •  

 

Sự Kiện 4 : Đua TOP Mị Lực

Thời Gian :  Từ 11:00 ngày 31/05/2017 --- 21:59 ngày 06/06/2017

Nội Dung : 

  • Vào thời gian kết thúc của sự kiện , TOP Mị Lực 1 2 3 Thế Giới của server sẽ được nhận thưởng phần quà sau :
  •  

CHÚC CÁC ĐẠI HIỆP ĐUA TOP THẮNG LỢI THÀNH CÔNG!

Chat với chúng tôi