Nạp Mỗi Ngày

Cập nhật : 19-07-2017

Sự kiện "Nạp Mỗi Ngày"

Thời gian: Từ 09:00 ngày19/07/2017 đến 23:59 ngày 25/07/2017.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Mỗi ngày nạp tích lũy đạt mốc sẽ nhận được những phần quà tương ứng. 


      

Chat với chúng tôi