Môn Phái Bách Thảo
Cập nhật : 12-07-2017

MÔN PHÁI BÁCH THẢO “Môn phái Bách Thảo được vị Trưởng lão Bách Thảo Phong - Bách Thảo Tiên Nhân nắm giữ , rất tài giỏi trong việc luyện linh đan tiên dược , có trách nhiệm trị thương cho đồng đội, Bách Thảo Tiên Nhân...

Môn Phái Diệu Âm
Cập nhật : 12-07-2017

MÔN PHÁI DIỆU ÂM “Diệu Âm là môn phái do Kiếm Hiệp Truyền Kỳ sáng tạo ra dựa trên hình ảnh  của Tố Nhân - Tố Thủ Y Tiên - người vừa là sư muội vừa là người thương mến của Thương Quan Cảnh Ngã - Lục Bào. Đệ tử Diệu Âm...

Môn Phái Điểm Thương
Cập nhật : 31-05-2017

MÔN PHÁI ĐIỂM THƯƠNG “Môn phái Điểm Thương là do Công Tôn Vô Ngã - Lục Bào chấp chưởng, sau khi đánh lùi Ma tông trong trận đại chiến chính tà thì quy ẩn giang hồ. Đệ tử của Điểm Thương không phân biệt nam nữ, ai đã tu...

Môn Phái Lăng Vân
Cập nhật : 31-05-2017

MÔN PHÁI LĂNG VÂN “Môn phái Lăng Vân do Chưởng môn Thục Sơn - Gia Cát Ngự Ngã đứng đầu , nhiệm vụ duy trì sự bình yên cho Thục Sơn, đệ tử Lăng Vân được chưởng môn đích thân giảng dạy nên đều văn võ song toàn, tài...

Môn Phái Thiên Môn
Cập nhật : 31-05-2017

MÔN PHÁI THIÊN MÔN    “Phái Thiên Môn do trưởng lão Thiên Môn Phong Diệu Nhất Chân Nhân đứng đầu, được lập ra để bảo vệ trận pháp Thục Sơn, họ có sức mạnh vô song, lực lượng hùng mạnh, tự do tự tại thỏa sức thưởng ngoạn...

Chat với chúng tôi