Môn Phái Lăng Vân

Cập nhật : 31-05-2017

MÔN PHÁI LĂNG VÂN

“Môn phái Lăng Vân do Chưởng môn Thục Sơn - Gia Cát Ngự Ngã đứng đầu , nhiệm vụ duy trì sự bình yên cho Thục Sơn, đệ tử Lăng Vân được chưởng môn đích thân giảng dạy nên đều văn võ song toàn, tài năng xuất chúng, với vóc dáng cao ráo, chính khí đầy người và kiếm pháp vô cùng cao cường.”

Vũ Khí:

Người khai sáng Thục Sơn là sư tổ Thái Thanh Chân Nhân sử dụng kiếm là binh khí mà thành danh. Đệ tử Lăng Vân sử dụng kiếm và cần thành thạo kiếm khí để đạt tới cảnh giới cao nhất. Với đệ tử Lăng Vân mà nói, ngoài là binh khí, kiếm còn là tượng trưng cho thân phận họ.

Điểm Đặc Sắc:

Đệ tử Lăng Vân thành thạo dùng kiếm khí, từng bước vươn cao, biến hóa khôn lường, được các môn phái khác xem trọng, làm các đệ tử Thục Sơn khác không theo kịp được. Đỉnh cao của kiếm khí là không chiêu mà có chiêu, làm cho trận chiến giữa đệ tử Lăng Vân và kẻ địch càng thêm hấp dẫn, kẻ địch bị động và không thể lường trước được.

Kỹ Năng:

  • Đệ tử Lăng Vân Chủ yếu sử dụng 2 nguyên tố Thủy và Lôi để sát thương.
  • Với 6 kỹ năng : Kiếm Dẫn Lôi Cấp, Ngưng Băng Kiếm Khí, Kiếm Ý Trường Giang, Kiếm Quán Trường Hồng, Cô Quang Đoạn Lãng, Lôi Hồn Kiếm Canh. 
  • Định vị Kỹ Năng : Tấn công Tầm Xa - Sát thương Nội Công - Sát thương Diện Rộng.

Chat với chúng tôi