Môn Phái Điểm Thương

Cập nhật : 31-05-2017

MÔN PHÁI ĐIỂM THƯƠNG

“Môn phái Điểm Thương là do Công Tôn Vô Ngã - Lục Bào chấp chưởng, sau khi đánh lùi Ma tông trong trận đại chiến chính tà thì quy ẩn giang hồ. Đệ tử của Điểm Thương không phân biệt nam nữ, ai đã tu luyện Huyết Ảnh Thần Công bí pháp của Điểm Thương mà còn sống thì sẽ trở thành đệ tử Điểm Thương.”

Vũ Khí:

Đệ tử Điểm Thương sử dụng trảo làm vũ khí, tấn công cận chiến, sát thương nội công,, di chuyển linh ra vào chiến trường, sở trường khống chế, năng lực bạo kích bộc phát lên cực mạnh.

Điểm Đặc Sắc:

Môn phái Điểm Thương học 1 loại bí pháp khiến cho bắp tay có pháp lực tà mị khác thường, vận bộ đồ áo đen và đi lại thần bí, là ác mộng của kẻ địch trên chiến trường.

Kỹ Năng :

  • Đệ tử Điểm Thương dùng 2 nguyên tố chủ yếu : Hỏa và Độc
  • Với 6 kỹ năng : Oanh Liệt Tập, Tỏa Lạc Diệp, Loạn Phất Trần, Lục Huyết Dẫn, U Minh Trảo, Tà Linh Tô Tĩnh.
  • Định vị chức nghiệp: Cận chiến, sát thương nội công, tấn công đơn thể, bạo kích cuồng nộ.
     
Chat với chúng tôi