KHAI MỞ MÁY CHỦ 15 - VÂN SƠN 

Cập nhật : 18-07-2017

KHAI MỞ MÁY CHỦ 15 - VÂN SƠN 

 Thời Gian : 09:30 Ngày 06/07/2017

 Server 15 Vân Sơn sắp khai mở chính thức, các đại hiệp đã chuẩn bị sẵn sàng tham chiến chưa nào?

 Code Tân Thủ dành cho quý đại hiệp : 5481425363

Ngọc Nhi sẽ thông báo đến các vị đại hiệp thời gian khai mở các server tiếp theo sau nha, nhớ theo dõi fanpage để cập nhật thông tin thường xuyên nhaaa

Chat với chúng tôi