Hướng dẫn tạo tài khoản

Cập nhật : 13-06-2017

Hướng dẫn tạo tài khoản

 

Tại giao diện đăng nhập game, các Đại Hiệp chọn REGISTER (Đăng Ký), bắt đầu đăng ký tài khoản

Chú ý: Các Đại Hiệp nên tạo và sử dụng tài khoản Appota để tiện việc bảo mật và quả lý thông tin tài khoản cá nhân (không nên sử dụng các phương thức đăng nhập NHANH - GMAIL - FACEBOOK) .

Chạm vào nút REGISTER ( Đăng Ký)

  • 1. Tên đăng nhập của tài khoản
  • 2. Mật khẩu
  • 3. Xác nhận lại mật khẩu
  • 4. Email dùng để bảo mật tài khoản (các đại hiệp nên sử dụng Gmail )
  • Sau khi điền đầy đủ thông tin các đại hiệp chạm vào Register (Đăng Ký) để hoàn thành việc tạo tài khoản

Giao diện đăng ký tài khoản

Chat với chúng tôi