HỆ THỐNG RÈN TRANG BỊ

Cập nhật : 05-07-2017

HỆ THỐNG RÈN TRANG BỊ
 

PHẨM CẤP TRANG BỊ:

Bao gồm:
Trắng -> Lục -> Lam -> Tím -> Cam -> Đạo Thánh -> Quy Thần
Trong đó, trang bị Quy Thần là trang bị cao và độc nhất trong KHTK


A.    TÍNH NĂNG CƯỜNG HÓA
Trang bị có thể cường hóa để tăng lên điểm thuộc tính theo phần trăm
Cường hóa tiêu tốn vàng và thuỷ tinh.

Cường hóa thông thường:

 • Cấp cường hóa thường có giới hạn, trang bị có cấp càng cao thì cấp cường hóa giới hạn càng lớn.

 • Cường hóa thông thường sẽ mở ra lỗ cường hóa cao cấp. Số lỗ cường hóa được mở ra bằng với số cấp cường hóa hiện tại.

 • Tại giao diện cường hóa, nhấp vào cao cấp để vào giao diện cường hóa cao cấp
 • Cường hóa cao cấp phân ra: trắng (thấp nhất) - lục - lam - tím - cam (cao nhất).
 • Lỗ cường hóa được mở ra khởi điểm là màu trắng.
 • Cường hóa sẽ tăng lên cấp (đổi màu).
 • Cường hóa cao cấp có xác xuất thành công. Xác xuất sẽ giảm dần khi cấp cường hóa của lỗ cường hóa tăng dần.
   

B.    TÍNH NĂNG GIÁM ĐỊNH

 • Sử dụng ‘giám định phù’ giám định lại thuộc tính trang bị. 
 • Giám định có thể tăng hoặc giảm thuộc tính mới. 
 • Chọn thay thế hoặc không thay đổi thuộc tính vừa giám định.
 • Thuộc tính trang bị được đánh giá bởi số sao
 • Nhấp vào ‘Xem tốt nhất’ để xem thuộc tính cao nhất của trang bị có thể giám định được.


 


C.    TÍNH NĂNG TẨY LUYỆN

 • Tẩy luyện để nhận được thuộc tính mới của trang bị.
 • Tẩy luyện cần tiêu hao vàng & thủy tinh.
 • Thuộc tính kèm sau tẩy luyện có thể cao hơn hoặc thấp hơn.
 • Đại hiệp có thể đổi hoặc không đổi thuộc tính mới sau tẩy luyện. Nhấp vào ‘Đổi’ để thay thế thuộc tính mới tẩy.
 • Tẩy luyện có thể mở thêm thuộc tính kèm chưa mở khóa.
   


D.    TÍNH NĂNG TÁCH

 • Tính năng tách tiêu tốn vàng có thể tách-phá trang bị không sử dụng và nhận thủy tinh.
 • Trang bị bị tách sẽ biến mất.

 


 
E.    TÍNH NĂNG CHẾ TẠO

 • Khi sở hữu bản vẽ trang bị và các nguyên liệu cần thiết có thể chế tạo trang bị thông qua tính năng chế tạo.
 • Ở thẻ Công thức thứ 2, Đại hiệp có thể tra cứu trang bị theo phái, cấp bậc, phẩm chất trang bị.
 • Thông qua phó bản, hoạt động hằng ngày, đánh boss dã ngoại, tinh anh, boss bang. Đại hiệp có thể nhận được các loại nguyên liệu chế tác cần thiết.Hoặc bấm vào trang bị cần để tìm hiểu cách nhận được.
 • Bản vẽ & trang bị cùng loại có thể nhận được từ phó bản hoặc mua từ cửa hàng bằng KNB hoặc Điểm vinh dự.
   


F.    TÍNH NĂNG SỬA

 • Trang bị sở hữu độ bên ban đầu là 100. Trong quá trình sử dụng, chiến đấu hoặc trọng thương độ bên trang bị sẽ giảm.
 • Tính năng sửa chửa trang bị gồm:
 • Sửa thường: tiêu tốn vàng hồi phục độ bền, sẽ làm giảm giới hạn độ bền của trang bị
 • Sửa bang: tiêu tốn cống hiến bang hồi phục độ bền, không làm giảm giới hạn độ bền của trang bị
 • Bổ sung bền: Sử dụng đạo cụ để khôi phục giới hạn độ bền của trang bị

 

Chat với chúng tôi