HỆ THỐNG KẾT HÔN

Cập nhật : 13-06-2017

HỆ THỐNG KẾT HÔN

 


 

A.    Kết Hôn

•    Điều kiện: 

 • Phải cùng 1 trận doanh, 
 • Đạt cấp 45 trở lên
 • Phải là bạn bè của nhau, độ thân mật đạt 3000 
 • Cả hai phải có tín vật [Đồng tâm kết].

 

 

•    Lợi ích: 

 • Kết hôn được đeo [Đồng tâm kết] (Ngọc bội thời trang).
 • Lần đầu kết hôn sẽ tặng [Thời trang kết hôn].
 • Vợ chồng tổ đội có hiệu quả thêm 5% EXP.
 • Có kỹ năng và danh hiệu kết hôn chuyên dụng. 
 • Được tham gia vào Hoạt động Ái Tình Thí Luyện

 

 

•    Tín Vật: [Đồng Tâm Kết] sau khi ký tên sẽ không thể bán, luyện hóa và làm vật liệu chuyển đổi.

 


 

•    Danh Hiệu: 

 • Có 2 loại danh hiệu kết hôn, là Danh Hiệu Tình Lữ và danh hiệu Thục Sơn Thần Tiên Quyến Lữ, đeo 2 danh hiệu đều có thể tăng Huyết khí.
 • Sau khi ly hôn sẽ thì Danh Hiệu Kết Hôn sẽ biến mất.
 • Độ Thân Mật càng cao được đổi Danh Hiệu càng cao cấp.

•    Độ Thân Mật: 

 • Bạn Bè tổ đội diệt quái dã ngoại đạt 26 con có thể tăng độ thân mật, Lv quái thấp hơn Lv tối thiểu của thành viên lv20 trở lên, không thể nhận Độ Thân Mật.
 • Bàn bè tổ đội tham gia các hoạt động hằng ngày cũng có thể tăng lên độ thân mật.
 • Ngoài ra, có thể sử dụng vật phẩm tăng độ thân mật như: [9 đóa hồng]; [99 đóa hồng]; [999 đóa hồng].

 

 
 

B.    Diễu Hành:


•    Có 2 loại Diễu hành

 • Diễu hành cao cấp tiêu tốn 2888knb không khóa.
 • Diễu hành thường tiêu tốn 888knb khóa.

•    Diễu hành cao cấp:

 • Tân lang tân nương sẽ ngồi lên kiệu do Phụng Hoàng kéo, có cơ hội Thục Sơn Tuần Du, có NPC Hôn Khánh dẫn đường.
 • Các đại hiệp khác đến gần kiệu hoa sẽ nhận được hiệu quả Tăng EXP, cách một khoảng thời gian sẽ có người may mắn nhận được hiệu quả Hoa Cưới, khi Dạo Phố kết thúc người may mắn sẽ được nhận buff May Mắn Cuối Cùng!
 •  

 

•    Diễu hành thường:

 • Tân lang tân nương sẽ có Táo hồng mã kéo kiệu ở Thục Sơn Tuần Du, nhưng không có NPC Hôn Khánh và hiệu quả Hoa Cưới, đến gần kiệu hoa cũng không được tăng EXP.

 

C.    Hỷ Yến:

 

•    Tân Lang hoặc tân nương sẽ dùng 999knb để được mở Hỷ Yến.
•    Hỷ Yến có thể mời bạn bè tham gia, có thể đến Mời Bang, thành viên trong bang có thể xin vào.
•    Hỷ Yến mặc định có 10 khách, tối đa mở rộng đến 100 khách.
•    Tân Lang tân nương có thể mở bái đường trong Hỷ Yến, sẽ phát hiệu ứng hình ảnh bái đường và động phòng nha, khách dự có thể xuất hiện chung.

 

•    Sau khi bái đường xong có thể mở Náo Động Phòng, Tung Kẹo Hỷ, Bắn Pháo Hoa vân vân, mau mau tham gia.

 

 

HƯỚNG DẪN KẾT HÔN


Bước 1: Sau khi đạt các yêu cầu để tiến hành kết hôn, Hãy tổ đội với nhau (chỉ 2 người) đến NPC ‘Nguyệt Lão’ tại [Thục Sơn]. Người giữ đội trưởng hãy trò chuyện với NPC, nhấp vào ‘Kết hôn’ để tiếp tục.

 

 

Bước 2: Nhấp ‘Vĩnh kết Đồng tâm’ để tiếp tục. Sau khi người còn lại xác nhận đồng ý. Thì Đôi bạn đã hoàn thành thủ tục kết hôn và trở thành phu thê của nhau. nhận danh hiệu phu thê.

Bước 3: Trò chuyện với NPC ‘Ngọc Nữ’ để tiến hành diễu hành. Gồm diễu hành thường & diễu hành cao cấp. Chọn & xác nhận để tiến hành diễu hành. Hãy mới bạn hữu cùng diễu hành chung vui và nhận được thêm lợi ích khi diễu hành cao cấp nhé.

 

 

Bước 4: Sau khi diễu hành chấm dứt. Trò chuyện cùng NPC ‘Kim Đồng’ Nhấp vào ‘Mở tiệc cưới’ để vào hỷ yến. Để tham gia hỷ yến của bạn bè, nhấp ‘Vào tiệc cưới’.

 

 

Bước 5: khi đã vào hỷ Yến, đến ‘Nguyệt lão’ chọn mở bái đường để tiến hành bái đường dưới sự chứng kiến của những người tham dự.

 

 

Bước 6: Khi đạt đủ điểm thân mật, có thể đến NPC ‘Kim Đồng’ tại [Thục Sơn] để nhận danh hiệu phu thê cao cấp hơn.

 


 


 

Chat với chúng tôi