HỆ THỐNG ĐÁ QUÝ

Cập nhật : 12-07-2017

HỆ THỐNG ĐÁ QUÝ


A.    Hệ thống đá quý

 


 

 

 • Đá quý dùng để khảm vào trang bị, tăng thuộc tính của nhân vật, nâng cao lực chiến.
 • Đá quý gồm 2 loại: Đá quý cơ bản (Sinh lực, Nội công, Ngoại công,…)  và Đá quý nguyên tố (Phong công, Hoả công, Độc công,….)
 • Đá quý phân cấp từ 1 đến 10, chỉ số của đá quý tăng dần theo số cấp.
 • Đá quý có thể nhận được thông qua các hoạt động hằng ngày (Linh điêu Tầm Bảo, Tứ thần tuyệt địa,…) hoặc mua trong Tiệm KNB/ KNB Khoá/ giao dịch

 

 

B.    Khảm Đá quý

 

 

 

 • Trang bị có sẳn 1 lỗ khảm đá quý. Đại hiệp có thể mở thêm lỗ khảm lên đến 7 lỗ tại lv 110
 • Trên cùng một trang bị, không thể khảm đồng loại đá quý.
 • Sử dụng [Kim cương] để mở thêm lỗ khảm đá quý. 

 

 


 

C.    Tính năng ghép

 

 • Đại hiệp có thể ghép 4 viên đá quý đồng cấp để tạo ra một viên đá quý cấp cao hơn.
 • Ghép đá quý tiêu hao thủy tinh & vàng

 

 

 

D.    Tính năng đổi

 

 • Đại hiệp có thể đổi đá quý thành một viên đá quý thuộc tính khác cùng loại
 • Có thể chọn thuộc tính đá quý để đổi theo ý muốn.

 

 

 • Đổi đá quý sẽ tiêu tốn vàng.

 

 

E.    Tính năng điêu khắc:

 

 • Đá quý điêu khắc chia thành 2 loại: Điêu khắc cơ bản và Điêu khắc nguyên tố. 
 • Điêu khắc cơ bản gồm 10 loại thuộc tính Đá quý sau: Sinh lực, Nội lực,  Ngoại công, Nội công, Ngoại phòng, Nội phòng, Chính xác Ngoại, Chính xác Nội, Né tránh Ngoại, Né tránh Nội.
 • Điêu khắc nguyên tố gồm 6 loại thuộc tính: Phong công, Độc công, Hoả công, Thuỷ công, Mộc công, Lôi công. 
 • Điêu khắc Đá quý có thể tăng vĩnh viễn thuộc tính của Đá quý, tăng 1 lv hiệu quả thuộc tính tăng 1%

 

Chat với chúng tôi