Bảo Trì Định kỳ - Hằng tuần

Cập nhật : 19-07-2017

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ TẤT CẢ MÁY CHỦ 
"Nhầm đảm bảo sử ỗn định đường truyền & khắc phục các lỗi. Đội ngũ điều hành Kiếm Hiệp Truyền Kỳ sẽ thực hiện bảo trì hằng tuần để mang đến các đại hiệp một sân chơi tốt nhất"
Thời Gian: Dự kiến 8:00 đến 10:00 Thứ 4 hàng tuần.

 Để được truyền tải game luôn ổn định và update các event mới nên mỗi tuần sẽ có lịch bảo trì tất cả server , các đại hiệp vui lòng thoát game trong khoản thời gian này nhé.

Chat với chúng tôi